Solsiden Honning. Stand på Veidekulturfestivalen 2021

Om

Solsiden honning - lokalproduksjon i Rendalen

Honningproduksjon fra Frittflyvende bier (™). Foretaket drives av Berit Lillestu og Vegard Mømb.

De bor i Østagrenda på et småbruk sammen med sine 3 gutter.

Vegard har gått flere kurs om bier og har hatt bikuber siden 2004. Fra høsten 2016 - 2018 var han med på «Elitesatsing innen næringsbirøkt», prosjekt eid av Norges Birøkterlag og Honningcentralen.

PRODUKSJON

Første del av sommeren står bikubene langs Renavassdraget i dalbunnen. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen som varierer fra år til år setter sitt eget lokale preg på honningen.

Når røsslyngen kommer i blomst på fjellet flyttes bikubene fra dalbunnen i Øvre Rendal og til fjellviddene i øst. Her er det store områder med røsslyng som gir rikelig tilgang på nektar. Lynghonningen kommer fra Rendalen Østfjell. Her blomstrer røsslyngen (Calluna vulgaris) i juli og august.

I likhet med vin påvirkes smaken av honning av berggrunnen, selv om blomsten er den samme. Lynghonning smaker derfor forskjellig på grunn av  geologien i det enkelte området.

Bikubene står under lyngtrekket på Rendalsformasjonen. Bergarten i området er Sparagmitt, kvartsrike sandsteiner som gir opphav til et surt og næringsfattig jordsmonn. Denne bergarten gir en mild smak på lynghonningen.

Fasiliteter

Forretningstilbud

  • matvarer

Mat og drikke

  • Lokalmat leverandør

Kart

Solsiden Honning

TypeLokal mat

Bjønngardsveien 37, 2485, Rendalen

+47 908 54 901

Ikke gå glipp av