Fra Fiskevollen

Om

I mer enn tusen år har det blitt drevet fiske i Sølensjøen ut fra Fiskevollen. Dagens lotteiere ivaretar og viderefører et særpreget kulturmiljø og fisketradisjoner på en bærekraftig måte.

Fiskevollen ligger ved Sølensjøen i Rendalen Østfjell nesten 700 moh og 30 km fra nærmeste asfalterte vei. Turen over fjellet går igjennom et utrolig vakkert fjellandskap hvor Sølenmassivet ruver i sør.

 Det er skiltet fra Øvre Rendal. Veien er vinterstengt og åpner vanligvis i begynnelsen av juni. Bomveg som betales med bankkort.

Jakt og fiske har i uminnelige tider vært viktig for Rendølene og bosettingen her. Fiskerettighetene i sjøer og vassdrag i Rendalen ble fordelt blant oppsitterne på gårdene i Rendalen, og fiske var i tidligere tider en viktig matressurs og en god attåtnæring til gårdsdriften. 

Fiskerettighetene i Sølensjøen ble fordelt på gårder i Øvre Rendal. Beliggenheten 30 km fra bygda gjorde det nødvendig å sette opp fiskebuer og naust for å huse folk, redskap og fangst i periodene fisket pågikk. I motsetning til kystfiskevær hvor det er fast bosetting, var innlandsfisket sesongbetont og lotteierne bodde her kun i de periodene fisket pågikk om sommeren og høsten.

På Fiskevollen, som er lotteiernes felles «gårdsplass», ligger i dag om lag 80 bygninger hvor de eldste er fra tidlig på 1700-tallet. Drøyt 40 lotteiere tar hver især vare på sine buer og naust, men forvalter i felleskap fisket i sjøen. Sølensjøen Lotteierlag SA sitt formål er å ivareta sjøen, fiskerettighetene og å ta vare på Fiskevollens særpreg og tradisjoner innenfor en tidsmessig bruk.

Like innenfor grinda til vollen ligger vaktbua hvor fiskeoppsynet holder til. Vaktbua er betjent kl. 12 -16 fra midten av juni til midten av august.  Her er det mulighet for servering; kaffe med noe attåt, varmrøkt Sølensjøsik og i tillegg selges et utvalg lokalproduserte varer og håndtverk.

Informasjon om fiske i Sølensjøen finner du ved vaktbua og hos fiskeoppsynet. Fiskekort selges på nettet via www.inatur.no og www.fishspot.no       Fiskekort kan også betales med vipps: 612411 Sølensjøen Lotteierlag 
For mer informasjon: fiskeoppsynet@solensjoen.no

Kart

Fiskevollen - Norges eldste og best bevarte innlandsfiskevær

TypeFiskevær

Sølensjøen, 2485, Rendalen

Ikke gå glipp av