Fiskvikrokkdalsdammen

Om

Historien om Fiskvikrokkdalsdammen

Utdrag av historien og fremdriften kan man lese om på en egen bildekollasj på vei inn til dammen.

Rendalen har registrert hele 36 historiske fløterobjekter i form av dammer, kanaler, kjerrater, båter og anlegg som alle beskriver viktigheten av å få tømmeret frem til markedet. Dessverre er ikke alt like godt tatt vare på. Det ble brukt store ressurser og stor oppfinnsomhet; noe lyktes – noe ikke. Det aller meste i Rendalen dreide seg selvfølgelig om Rena-vassdraget, men det ble også fløtt tømmer i Sølna-vassdraget, Nordre Osa, Slemma – og Rokka – som forenes med Tresa lenger ned og renner ut i Glomma.

Området rundt Fiskvikrokkdalsdammen ble ca. 1855 utskilt fra Nordre Fiskvik for at et sameie skulle starte fløting i Rokka. Dammen ble tatt i bruk fra 1858 og var i drift frem til 1919 (da var skogen i hele Rokkdalen rimelig uthogd) og i tillegg til at markedet sviktet.

Dammen er på landsbasis av meget høy kultur- og vassdragshistorisk verdi, og i handlingsplan for Skogbrukets kulturminner og kulturmiljøer er dammen den høyest prioriterte tømmerkistedammen i Hedmark fylke, og inngår i både fylkets og kommunens kulturminnevernplan. Den er ansett å være unik i nasjonal sammenheng – ikke minst p.g.a. overbygde tak over tømmerkistene, og er en av meget få gjenværende og intakte tømmerkistedammer i landet. Dammen her var opprinnelig kombinert med en dam lenger opp i Rokka nedenfor Åkersrokkdalen; «Gammeldammen».

I perioden 2016-2019 er dammen blitt grundig restaurert. Et stort og krevende arbeid som i stor grad er bekostet av dagens eier, men som økonomisk også er støttet av Kulturminnefondet, NVE, Hedmark fylkeskommune, UNI Stiftelsen og Rendalen kommune. Alle 4-FIRE damgulv er skiftet (3 horisontale og 1-et 45-grader vertikalt øverst), det er anlagt ny dambru, ny vei (var bare en ufremkommelig sti), området er ryddet (var fullstendig gjengrodd) og alle de store granene og bjørkene som hang over dammen er fjernet – slik at det er blitt lyst og luftig, damarmene er festet og delvis byttet ut (var historisk en del høyere!), nye nåler er produsert, lekkasjer er tettet og dambua er hevet og rehabilitert, ny utedo er på plass. Dammen ble offisielt gjenåpnet 7.september 2019 og ble blant annet belønnet med Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Velkommen til en helt spesiell idyll!

Kart

Fiskvikrokkdalsdammen

TypeBygning/Kulturmiljø

Fiskvikrokkdammen, 2485, Rendalen

+47 900 48 348

Ikke gå glipp av