Hanestad kirke

Om

Hanestad kirke er en laftet og upanelt langkirke oppført etter tegninger av arkitekt Carl Berner i 1926. Kirken er tydelig inspirert av 1600- og 1700-tallets tømmerkirker. Den er utvendig tjærebeiset, og har smårutete vinduer med lave trekantgavler. I vest er et tårn laftet helt opp til klokkeetasjen som er overdekket av en lav pyramideformet tårnhette. I øst er det to sakristier.

Interiøret er enhetlig og godt bevart fra byggetiden, og det er arkitekten som har tegnet det meste av inventaret. Koret har samme bredde som skipet og er avdelt med et korskille med prekestol på den ene siden og en brannmur med ovnnisje på den andre. Koråpningen har to søyler som bærer en drager med bueportal. Domenico Erdmann sto for dekormaling. Altertavlen har et maleri «La de små barna komme til meg» malt av Charles Strøm i en rikt utskåret nybarokk ramme.

Kirken ligger 1 km fra rv.3, avkjøring til Hanestad stasjon.

Kart

Hanestad kirke

TypeGammel arkitektur

Stasjonsveien 263, 2478, Hanestad

+47 408 06 840

Ikke gå glipp av