Johanneskirken, Lia gård

Om

Den 23. juni 2014 ble det lagt ned grunnstein til en ny kirke i Rendalen. Hvorfor? Det er noe en kan undre seg over. Storsjøens vestside, der kirken ligger, er tynt befolket.  Tre år senere, på St.Hansdagen 2017, ble kirken vigslet. At dette dristige prosjektet kunne gjennomføres er også noe å undre seg over.

I tusen år har det blitt bygget kirker i Norge. Gjennom alle disse årene har Kirken og kirkene vært viktig for folket vårt, i hele livets mangfold, og både religiøst og kulturelt. Kirken, både som institusjon og som bygninger, er en viktig del av våre røtter, og for mange av oss er det vel slik at stavkirkene på en egen måte drar oss inn i vår egen kirkelige og kulturelle arv.

Johanneskirken er på mange måter lik de gamle stavkirkene og en finner igjen mye av den gamle byggeteknikken og arkitekturen, men både av ressursmessige og praktiske grunner er det også tatt i bruk andre løsninger og teknikker. Likevel er stavkirkenes stemning og atmosfære til stede.

Johanneskirken er en kirke, en levende kirke, og ikke et museum. Den åpner for fortiden, for nåtiden og for fremtiden, ja, for evigheten. Og den vekker følelser, sanser og tanker. Kirken er alltid åpen og oppvarmet, dog med noe nedsatt temperatur på kaldeste vinteren.  Den brukes jevnlig til gudstjenester og kirkelige handlinger og har mye besøk både av grupper og enkeltpersoner.

Johanneskirken er planlagt og tegnet av trekunstneren Odd Egil Moen, født i Rendalen, og også bosatt der i en periode. Inspirasjon og ideer til konstruksjonen er hentet fra Lomen  stavkirke i Vestre Slidre i Valdres. Odd Egil har også vært drivkraften i og har ledet og utført en meget stor del av arbeidet, inkludert treskjæring og dreiing. Bygningsarbeidet er i stor grad utført på dugnad.

Johanneskirken har sitt navn etter døperen Johannes. Alterbildet, malt av Hege Bø, framstiller Jesu dåp, her satt inn i Rendalsnaturen. Et bilde som berører.

Johanneskirken er en vakker og talende kirke, både utvendig og innvendig. Den storslagne naturen og utsikten som omgir den er også med på å gjøre et besøk til en stor opplevelse.

Kart

Johanneskirken

TypeStavkirke

Storsjøveien 252, 2485, Rendalen

Ikke gå glipp av