Spennende Jutulhogget

Om

Jutulhogget er Nord-Europas nest største canyon, 2,4 kilometer lang og med stupbratte vegger, opptil 240 meter høye. Formasjonen ble skapt ved at enorme vannmengder brøytet seg vei gjennom fjellmassivet da isdemningen over dalen brast – sier geologene. Da den første geolog så dagens lys, hadde imidlertid folk for lengst gjort seg opp en mening om hvordan  dette naturfenomenet ble til.

Sagnet om Jutulhogget har overlevd i flere versjoner. Her er en av bygdebokforfatter Ivar A. Streitliens - på Rendalsdialekt:
Rendalsjutulen  hadde for lite kvernvatn, og så ville han høgge ei vasstro over til Glåma. Første høgget gjekk litt skjevt, hele 45 grader nord-vest for den retningen som vassrenna skulle ha. Detta høgget heter Veslehogget. Så vart Rendalsjutulen morsk tå at det gikk så skjevt og høgg den are gangen til tå all si makt så det vart ei vederstygglig  kløft nesten over til Barkald. Det ramla og bråkte så fælt at Glåmdalsjutulen vakna og lurte å det er som skjer. « Je høgg ei vasstro åt kvennen mine» ropte Rendalsjutulen og løfter øksa til sitt siste høgg . Men nå hadde Glåmdalsjutulen vørte heilt vaken, han slengde øksa si avgarde så ho råka øksa til urostifteren slik at ho gjekk tå i skaftet, og det vart itte noe tå siste høgget. Det var att berre ein liten halvkilometer før Glåma hadde kømme over åt Rendalen.

Adkomst til og turer i Jutulhogget:
Kontrastene i Jutulhogget er store. De midtre og ytre delene er frodige, med flere varmekjære og sjeldne plantearter og et rikt fugleliv, mens innerst er fjellet nakent. Det kan være ulendt å ferdes mellom stein og ur i Jutulhogget, men vi kan love deg en uforglemmelig vandring i mektig og mystisk landskap!
Adkomst til Jutulhogget skjer best fra Barkaldvegen. I vestre ende går vegen nær hogg-kanten. Her er det parkeringsplass for biler, toalett og rastemuligheter. Videre over kjølen er vegen bratt og smal med få møteplasser. Ved kommunegrensa mellom Alvdal og Rendalen er det en mindre parkeringsplass. Herfra er det kort veg ned til kanten på Veslehogget. Det er gode adkomstmuligheter til østre del av hogget fra den første skarpe svingen på Barkaldvegen (på Rendalssiden). Herfra går det en god sti inn til Veslehogget og sentrale deler av Jutulhogget. 
Fylkesmannen i Innlandet jobber med stien som går på sørsiden av hogget fra Alvdalssiden/hoggkanten.

Arbeidet med å utarbeide en forvaltningsplan for Jutulhogget naturreservat er i gang pr 2020. Dette har som mål å gi retningslinjer til blant annet brukere av området. Forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i verneforskriften, som gir et sett med regler som gjelder innenfor vernegrensen. Det er viktig at alle som ferdes i området er kjent med de bestemmelsene som gjelder innenfor vernegrensen.

Verneforskriften finner du her

Kart

Jutulhogget

TypeNaturseverdigheter

2484, Rendalen

Ikke gå glipp av