Øvre Rendal kirke

Om

Øvre Rendal kirke fra 1759 er en laftet korskirke med tårn over inngangspartiet. Kirken ble utvendig panelt i 1881, og i 1900 ble det lagt skifertak. I 1919-22 ble interiøret restaurert ved arkitekt Carl Berner.

Interiøret er godt bevart etter restaureringen i 1922, da det blant annet ble satt inn nye kirkebenker. Skymalingen i himlingene over kor og skip og rankedekoren i himlingene under galleriene er antagelig fra samme tid. De bibelske scenene i fyllingene på galleribrystningene både mot syd, vest og nord er malt i 1759.

Altertavlen fra 1680 har toppstykke og vingepartier i bruskbarokk stil og fire utskårne evangelistfigurer. Hovedbildet viser Kongenes tilbedelse, og øverste midtbilde er en kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset og Maria og Johannes ved korsets fot. I tillegg er det fire bilder med gammeltestamentlige scener. På alteret står et lite alterkors fra middelalderen, men Kristusfiguren mangler. Altertavlen er flankert av to obelisker som tidligere har vært en del av det opprinnelige korskillet.

Kirken ligger langs rv.30 i Øvre Rendal.

Kart

Øvre Rendal kirke

TypeGammel arkitektur

Gamle Kongevei 4061, 2485, Rendalen

+47 408 06 840

Ikke gå glipp av