Renåfallet i frost

Om

Idylliske Renåfallet er vel verdt et besøk. Renåa renner gjennom frodig og trolsk skog og ovenfor fossen finner man dype juv og jettegryter.

Kjør inn til venstre Slåttveien en drøy kilometer sør for Åkrestrømmen på FV 237 (tidligere FV 607). Følg Slåttveien i 3 km. etter at du har svingt av fylkesveien og ta av til venstre (dårlig bilvei, men kjørbar). Fra avkjøringen er det 500 m. til du kommer til et skilt som sier «Renåfallet 150 meter». Sving av på liten sti til høyre etter 75 m. 

Selve fossefallet er ca. 15 meter høyt – og en like spektakulært sommer som vinter, og er et svært yndet fotoobjekt.

Området rundt Renåfallet er betegnet som regionalt til nasjonalt verdifullt med viktige kvaliteter knyttet til stabilt fuktig bekkekløftskog, fosserøykskog og bergvegglavflora - som er svært sjelden i distriktet.

I bekkekløfta er det registrert 16 rødlistearter, hvorav to sterkt truede og fem sårbare arter. Bekkekløfta inneholder dessuten 4 rødlistede naturtyper, deriblant både fosserøykskog og kontinental skogsbekkekløft.

I området – som har mange særegne kvaliteter – finnes dessuten flere forekomster av mogop.

Renåa starter i Renåtjønnen og renner ut i Flena. God tur!

Kart

Renåfallet

TypeFoss/elv

Åkrestrømmen, 2485, Rendalen

Ikke gå glipp av