Sjøli kirke i vakkert høstvær, Rendalen

Om

Sjøli kirke er liten langkirke fra 1914 oppført i upanelt laft etter tegninger av arkitekt H. J. Sparre. Kirken har en takrytter over hovedinngang og er velformet med nasjonalromantiske former. Antagelig hadde kirken opprinnelig mønekammer som senere er fjernet. Takrytteren ble panelt før 1988. Kirken var opprinnelig brunmalt, men har senere (før 1997) blitt rød.


Interiøret er gjennomført og godt bevart fra byggetiden, men med nyere farger. Kor og skip har panelt brystning mens øvre del har bar tømmer. Koret er smalere og lavere enn skipet og himlingen er saltaksformet med synlige sperrer og hanebjelker. I hjørnet øst for koråpningen står en liten jernovn. Altertavlen er malt av Lars Jorde i 1925 og viser Jesu dåp. Rammen har en tempelgavl båret av to pilastre dekorert med drueranker. Lesepulten har på frontfyllingen er en scene med en hyrde med sittende kvinne, et barn og et lam ved siden av, malt av Ottar Nysveen. Over korbuen henger det opprinnelige alterkorset, rødmalt med forgylte ornamenter.

Kirken ligger ca 2 km nord for Sjølisand langs Sjøliveien, fv.237

Kart

Sjøli kirke

TypeGammel arkitektur

Botillen 3, 2485, Rendalen

+47 408 06 840

Ikke gå glipp av