Storsjøen småbåthavn

Om

Storsjøen er en av Østerdalens viktigste signaturopplevelser – både for fiske og rekreasjon.

På denne bakgrunn har det gjennom flere år vært sterkt økende etterspørsel etter båtplasser og båtutkjøring for allmennheten – spesielt fra familier; både fastboende, besøkende og ikke minst eiere av fritidsboliger som ønsker å bruke sjøen. Båthavna har derfor gjennom et enormt dugnadsarbeid og med støtte fra blant annet Rendalen kommune gjennom flere år blitt bygget ut til mer enn 100 fullverdige båtplasser samtidig som de har bedret allmennhetens tilgang til nedre del av Åkrestrømmen, hvor det tidligere har vært mangel på parkeringsplasser og annen tilrettelegging.

Båthavna vil fortsatt utvikles og sikres.

Storsjøen Fiskeforening forvalter og driver båthavna, mens utleie av båtplasser formidles av May&Freds fiske/fritid i Misterhallen på Åkrestrømmen.

Kart

Storsjøen småbåthavn

TypeAnnen utleie

2485, Rendalen

+ 47 452 02 323

Ikke gå glipp av