Tegningfallet i Rendalen

Om

Tegningfallet er en foss på Hanestad i elva Tegninga i Rendalen. Det består av en rekke fossefall hvor elva faller rundt 65 meter over en 200 meter lang strekning. Den nederste og største fossen, det «egentlige» Tegningfallet, har et fritt fall på ca. 25 meter.

Adkomst
Fra riksvei 3 Kjør over Glomma til Grøttinggrenda, følg veien nordover ca 5,5 km til veien deler seg. Derfra går det en privat vei oppover mot vest ca 1,5 km. Fra en litt åpen plass der, går det en tydelig sti ned mot elva, forbi en skogskoie, over ei hengebru og videre oppover langs elva ca 600 - 700 meter. Oppover der er det et fantastisk juv ned til elva helt til fossen åpenbarer seg! 

OBS - det er litt skummelt for de minste barna, da det er stupbratt ned i juvet enkelte plasser.

God Tur!

Kart

Tegningfallet

TypeVann

Hanestad, 2485, Rendalen

Ikke gå glipp av