Ytre Rendal kirke

Om

Ytre Rendal kirke, som ble innviet i 1751, ligger i åpent jordbrukslandskap i den flate dalbunnen med utsikt til Lomnessjøen. Kirken er en tidstypisk laftet korskirke med takrytter over korsarmenes krysspunkt, og den er utvendig panelt og rødmalt.

Interiøret gjennomgikk endringer i 1878, da blant annet dørene i kirkebenkene ble fjernet. I 1930 ble kirkerommet restaurert av D. Erdmann. Han tok opp de originale fargene, men malingen på de opprinnelige umalte veggene ble ikke fjernet. Orgelgalleriet over inngangspartiet har blitt utvidet flere ganger, senest i 1930.

Altertavlen, som er et billedhuggerarbeid fra 1752, er laget etter modell av tavlen i Elverum kirke. Den har portalform og er dekorert med akantus bladranker. Hovedmotivet er en kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset med Maria og Johannes ved korset fot. Altertavlen er kronet med den oppstandne Kristus. Altertavlen har opprinnelig hatt vingestykker, og rester av disse er bevart på kirkeloftet. I kirken henger også et bilde av Korsfestelsen, malt av Hanna Lund i 1880 etter Dürers maleri. Kirken ligger på Otnes langs rv. 30.

 

På kirkebakken vest for kirken er det en gravhaug over Jacob Breda Bull.
Jacob Breda Bull var .......

 

Kart

Ytre Rendal kirke

TypeHistoriske bygninger/miljø

Kjerkeveien 30, 2485, Rendalen

+ 47 408 06 840

Ikke gå glipp av